Back

Native Advertising Platform

Native Advertising Platform

ทำไมต้องเลือกใช้บริการ Digital Media & Online Advertising

กับ AM2B Marketing

จัดสรรงบประมาณในการทำโฆษณาผ่านช่องทาง Social Media ของคุณให้ได้รับผลลัพธ์

ที่คุ้มค่า คุ้มราคา มีประสิทธิภาพ AM2B เน้นการทำ Social ads ที่สามารถ เข้าถึงกลุ่มลูกค้า

ได้ตรงจุด (Targeting) เพิ่มประสิทธิภาพ CPC และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมให้เป็นไปตามเป้า

หมายจนคุณต้องประหลาดใจ

ให้ Am2b ดูแลธุรกิจของคุณ

  Native Advertising

  เมื่อโฆษณาเปรียบดั่งยาพิษ บริการ Native Advertising จาก AM2B ช่วยคุณได้

  สิ่งที่ยากกว่าการทำโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย คือการทำให้กลุ่มเป้าหมายหยุดชมโฆษณา
  Native Advertising คือบริการโฆษณาที่สร้างสรรค์โดยการนำเนื้อหา (Content) ปกติ
  บนเว็บไซต์ หรือบน Social Platform ต่างๆ มาทำโฆษณาโดยไม่ทำให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
  ว่าเป็นโฆษณาจนกว่าจะรับชม อ่าน หรือฟังเสร็จ Native Ads จะนำเสนอโฆษณา
  ในรูปแบบ Tie-in เรื่องราวของแบรนด์ สินค้า หรือบริการ แต่จะไม่เน้นมากจนเกินไป
  จนทำให้คนอ่านรู้สึกว่ากำลังเสพโฆษณาอยู่

  แสดงโฆษณาของคุณ
  จากเนื้อหาที่แนบเนียน

  ด้วยบริการ Native Advertising

  AM2B จะช่วยทำให้โฆษณาแบรนด์ สินค้า หรือบริการของคุณเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์
  พร้อมไปแสดงสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ช่วยเพิ่มโอกาสในการมองเห็น
  และสร้างการจดจำแบรนด์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการ Native Ads
  ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการทำตลาด การทำเนื้อหา (Content) และการทำ
  โฆษณาให้ตรงตามพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย คอยให้บริการ และให้คำปรึกษาคุณอยู่

  Why Choose Us

  เพราะอะไร ใครๆก็เลือกใช้บริการ
  จาก Am2b

  0

  Succeeded
  Projects

  0

  Working hours
  were spent

  สร้างโฆษณาที่ไม่เป็นพิษ แนบเนียนทุกสถานการณ์

  ด้วย Native Advertising

  Creative Impact
  0%

  สร้าง Brand ของคุณให้ล้ำหน้า
  ก้าวสู่ Digital Platform อย่างมั่นใจ

  ให้ AM2B ดูแลธุรกิจของคุณ

  ค้นหาพลัง
  ที่เราสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณ

  ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

  Call us
  Let’s talk

  Follow for more


  This website stores cookies on your computer. Cookie Policy