Back

Branding & Rebranding Solutions

Branding & Rebranding Solutions

เมื่อบริบทของสังคมเปลี่ยนไป
สิ่งที่จะทำให้ ธุรกิจอยู่รอดได้
คือ “การปรับตัว”

ปัจจุบันการแข่งขันของธุรกิจต่างๆ นับว่าทวีความดุเดือดขึ้นเป็นอย่างมาก หลายกิจการจึงเริ่มหันมาปรับตัวเปลี่ยนแผนการขายให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิต การทำงาน การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ไปจนถึงการอุปโภคบริโภคสินค้าต่างๆ แต่ก็มีบางกิจการที่ไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ได้ จนเกิดเป็นผลกระทบใหญ่ที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจได้

ให้ Am2b ดูแลธุรกิจของคุณ

  What is all about the service

  Branding & Rebranding
  คืออะไร?

  Branding สร้าง
  “ภาพจำ” ให้ธุรกิจ

  เพราะภาพลักษณ์คือสิ่งสำคัญในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่น่าจดจำ ดังนั้นจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจที่ไม่ควรมองข้ามคือ Branding หรือการสร้างแบรนด์ ที่ถือเป็นการสร้าง “ตัวตน” ให้มีผลต่อการจดจำ การสร้างแบรนด์ไม่ใช่แค่เพียงการออกแบบโลโก้ หรือการดีไซน์รูปลักษณ์ให้สวยงามเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการวิเคราะห์ตัวตนของธุรกิจ ตัวตนของกลุ่มลูกค้า คุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ แล้วแปลงเป็นภาพลักษณ์ในเชิงศิลป์ที่สามารถสะท้อนความเป็นแบรนด์ได้ดี

  Rebranding

  พลิก “แบรนด์เก่า” เข้าสู่ตลาดใหม่

  อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น่าสนใจในการเพิ่มความ “สดใหม่” ให้กับแบรนด์ และตัวสินค้า Rebranding กลวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ดียิ่งขึ้น ที่ถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติรูปแบบธุรกิจ สร้างภาพจำในทุกมิติของแบรนด์ ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัยอยู่ในกระแส โดดเด่นกว่าคู่แข่งขันในสายธุรกิจเดียวกัน เพื่อเพิ่มโอกาสและผลประโยชน์จากการทำธุรกิจที่ดีกว่าเดิมในระยะยาว

  0

  Succeeded
  Projects

  0

  Working hours
  were spent

  What is all about the service

  ทำไมต้องสร้าง Brand?

  “Brand” นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพลักษณ์ของกิจการ หรือตัวสินค้าที่ถูกสื่อออกมาเป็น โลโก้ สโลแกน คำโฆษณา ที่เอาไว้สื่อสารกับคนภายนอก หรือกลุ่มเป้าหมายเพียงเท่านั้น เพราะในความเป็นจริงแล้ว Brand สามารถสร้างโอกาสในการขายให้คุณมากกว่าที่คิด

  ช่วยให้องค์กรมีจุดยืนที่ชัดเจนเป็นของตนเอง

  ช่วยให้คุณสามารถทำการตลาดได้ง่ายยิ่งขึ้น

  ช่วยสร้างตัวตน ที่มีผลต่อการจดจำให้กับลูกค้า

  ช่วยสร้างมูลค่าให้กับกิจการ และตัวสินค้า

  ช่วยสร้างความแตกต่างของคุณ กับคู่แข่งขัน

  ช่วยทำให้สินค้าของคุณเป็นที่รักของกลุ่มเป้าหมาย

  ช่วยให้เกิดการบอกต่อ ส่งต่อข้อมูลที่ง่าย และรวดเร็ว

  ช่วยให้คนภายในองค์กรดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

  How it works

  เริ่มต้นสร้าง Brand อย่างไร?

  กำหนดจุดยืนใหม่
  ให้กับแบรนด์

  สร้าง Brand Positioning
  ที่เป็นของคุณ

  สร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์ ก้าวขึ้นเป็นที่หนึ่งเหนือคู่แข่งขั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพียงกำหนดจุดยืนของแบรนด์ สร้าง Brand Positioning ออกแบบตำแหน่งให้ผู้บริโภคเห็นแล้วสามารถจดจำได้ง่าย สามารถจำได้ทันที และนึกถึงก่อนเสมอเมื่อต้องการซื้อสินค้า และบริการ ภายใต้เงื่อนไขสำคัญของ 3 สิ่งนี้

  • ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า และกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก
  • ตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายคาดหวังไว้ เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างตรงจุด
  • สร้างความแตกต่างของแบรนด์ให้โดดเด่น สามารถจดจำได้ง่าย อยู่เหนือคู่แข่งขันในตลาด

  Brand Positioning
  สำคัญอย่างไร?

  • สร้างความแตกต่างของแบรนด์กับคู่แข่งขันในตลาด
  • มีแนวทางที่ชัดเจนในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
  • สามารถสื่อสารไปยังผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดตรงใจ
  • เพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ และสามารถทำการตลาดที่มีมูลค่ามากขึ้นได้
  • สร้างแรงจูงใจในการซื้อซ้ำในสินค้าและบริการทำให้เกิด Brand Loyalty

  เริ่มวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
  เริ่มเข้าใจลูกค้าที่คุณต้องการ

  การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายคือขั้นตอนการประเมินผู้รับสาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการส่งสารให้ เป็นกระบวนการสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้เพื่อให้การสื่อสารของแบรนด์สามารถสื่อไปถึงผู้รับสารได้ในจำนวนมาก ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ และเกิดเป็นคุณค่ากับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ รูปแบบในการนำเสนอ สื่อประกอบในการนำเสนอ ตลอดจนช่องทางในการนำเสนอ

  Creative Impact
  0%

  ประเมินคู่แข่งขันในตลาด

  “รู้เขา รู้เรา รบกี่ครั้งก็เหนือกว่าเสมอ”

  ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ขายหน้าใหม่ที่กำลังลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์ หรือเป็นผู้ขายหน้าเก่าที่ต้องการรีแบรนด์ สิ่งที่ลืมไม่ได้เลย คือ การประเมินคู่แข่งขัน เพื่อให้เห็นถึงภาพรวม สภาพแวดล้อมของธุรกิจ สภาวะการแข่งขัน และจำนวนคู่แข่งในการตลาด ไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ สร้างจุดแข็งให้กับธุรกิจ เรียนรู้ข้อผิดพลาดจากคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำตลาด ลักษณะของร้านค้าออนไลน์ รูปแบบของเว็บไซต์และอื่นๆ อีกมากมายที่เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำมาใช้สร้างความโดดเด่น ความแตกต่างให้กับธุรกิจของคุณ

  ปรับปรุง Brand
  ตามแผนที่วางไว้

  “ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในการค้า”

  เมื่อได้ข้อมูลในทุกส่วนครบถ้วนแล้ว สิ่งสุดท้ายที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างแบรนด์ หรือรีแบรนด์ คือการลงมือทำตามแผนที่วางไว้ให้เกิดเป็นรูปธรรมพร้อมนำเสนอสินค้า ด้วยวิธีการที่ดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าในรูปโฉมใหม่ที่ดีกว่าเดิม จากการสร้างแบรนด์ หรือรีแบรนด์ใหม่ เพื่อก้าวขึ้นสู่ที่หนึ่งในการค้า

  Rebranding ตอนไหนดี?

  “จังหวะ” นี้แหละใช่เลย

  เปิดตัวแล้วไม่ปัง

  ผ่านการสร้างแบรนด์มาแล้วดีไม่พอ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้

  แบรนด์อ่อนแอ

  แบรนด์อ่อนแอ ไม่สามารถสู้กับคู่แข่งทางการค้าหน้าใหม่ในตลาดได้

  แบรนด์เก่าเกิน

  แบรนด์เก่าเกินกว่าที่จะสร้างแรงดึงดูด และสร้างการจดจำจากคนรุ่นใหม่

  ต้องการเปลี่ยน
  กลุ่มเป้าหมาย

  ต้องการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่แบรนด์เดิมเข้าถึงไม่ได้ เปิดตลาดให้กว้างขึ้น เพิ่มไลน์สินค้า เปิดตลาดต่างประเทศ

  เปิดธุรกิจมายาวนาน ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ต้อง “Rebranding”

  ให้ Am2b ดูแลธุรกิจของคุณ

  Our Services

  พลิกโฉมธุรกิจ
  เนรมิตแบรนด์ใหม่ ด้วยบริการ

  Branding & Rebranding Solutions

  Workshop &
  Brand Concept

  Channels Renovation

  Brand Identities & Positioning

  Media Planning / PR

  Rebranding ไม่ใช่แค่การเปลี่ยน “Logo”
  แต่เป็นการพลิกภาพลักษณ์ Brand ให้ “สดใหม่”

  Workshop & Brand Concept

  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดกลยุทธ์ และแนวทางใหม่ของแบรนด์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ขององค์กร และแบรนด์ให้สดใหม่ในระยะยาว

  Brand Identities & Positioning

  สร้างเอกลักษณ์ให้แบรนด์โดดเด่นเหนือคู่แข่ง วางจุดยืนของแบรนด์ ออกแบบตำแหน่งให้ผู้บริโภคเห็นแล้วจดจำได้ทันที นึกถึงก่อนเสมอเมื่อต้องการซื้อสินค้า และบริการ

  Channels Renovation

  ปรับปรุง หรือสร้างช่องทาง การสื่อสารของแบรนด์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด บนแพลตฟอร์มที่เหมาะสม ด้วยรูปลักษณ์ที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจ

  Media Planning / PR

  วางแผนและตัดสินใจ รูปแบบการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายว่าต้องการทำรูปแบบใด ที่ไหน เมื่อไหร่ และมากน้อยเพียงใด เพื่อให้การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นไปอย่างเหมาะสม ด้วยข้อความที่ถูกต้อง ให้ผลลัพธ์ได้ตามที่ต้องการ เพิ่มการเข้าถึง การมีส่วนร่วม การลงมือทำ ROI และอื่นๆ

  Why Choose us

  เพราะอะไรใครๆ ก็เลือกใช้บริการ
  Branding & Rebranding
  จาก Am2b

  Hard work

  เราเริ่มทำงานอย่างหนักด้วยใจรัก และความทุ่มเท เราพร้อมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญในการทำธุรกิจของคุณ เสมือนเป็นบุคลากรคนหนึ่งในกิจการ

  Creativity

  ทีมงานของเราเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ครีเอทงานได้อย่างทันสมัย เน้นอัตลักษณ์ของแบรนด์ให้โดดเด่นไม่ซ้ำใคร สร้างการจดจำได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเห็น

  Knowledge

  เราเข้าใจว่าการทำ BRANDING & REBRANDING ไม่ใช่แค่การออกแบบโลโก้ให้สวยงาม แต่มันคืองานที่ต้องนำความรู้ความเข้าใจ ในการทำ Digital Marketing มาใช้ร่วมด้วย

  Confidence

  ทีมงานของเรามีความมั่นใจในงานที่ทำทุกชิ้น ด้วยประสบการณ์ในการวิเคราะห์ และออกแบบชิ้นงานให้มีความสอดคล้องกัน ทั้งเรื่องของรูปลักษณ์ และการทำตลาดให้โดนใจผู้คน

  Time Saving

  เราคือเพื่อนคู่คิด มิตรแท้ในการลงมือทำ BRANDING & REBRANDING ที่จะช่วยให้คุณลดเวลาในการทำงาน มุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

  Professional

  ทีมงานของเรามีแต่ผู้เชี่ยวชาญ ที่คร่ำหวอดในวงการ Digital Marketing การันตรีได้จากประสบการณ์ในการทำงานที่ลูกค้าต่างให้การยอมรับ และประทับใจ

  สร้าง Brand ของคุณให้ล้ำหน้า
  ก้าวสู่ Digital Platform อย่างมั่นใจ

  ให้ Am2b ดูแลธุรกิจของคุณ

  ค้นหาพลัง
  ที่เราสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณ

  ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

  Call us
  Let’s talk

  Follow for more


  This website stores cookies on your computer. Cookie Policy