Back

Integrated Marketing Communication

Integrated Marketing Communication

ทำไมต้องเลือกใช้บริการ Consulting กับ AM2B Marketing

“Know Your Business”

หากคุณต้องการสร้างยอดขายในธุรกิจออนไลน์ สิ่งแรกที่คุณต้องค้นหาก็คือ “ตัวตนของธุรกิจของคุณ” เพราะเราคือ “ที่ปรึกษา” ในการสร้างแบรนด์ รวมถึงการรีแบรนดิ้ง พร้อมวางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ให้เข้ากับประเภทธุรกิจในงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าของเรา นอกจากนั้นเรายังสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทฺธิภาพสูงสุดในโลกออนไลน์ให้กับลูกค้า พร้อมสร้างโอกาสในธุรกิจ ชื่อเสียงที่ดี และการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย

ให้ Am2b ดูแลธุรกิจของคุณ

  ยกระดับธุรกิจของคุณด้วยบริการ Consulting

  Integrated Marketing
  Communication

  เราสร้างและดำเนินการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้เราสามารถแสดงลักษณะของตลาดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับแผนกลยุทธ์ที่บริษัทจะคิดขึ้น

  icon4
  Integrated Marketing Communication

  Strategic Planning

  เราสร้างแผนกลยุทธ์ที่ธุรกิจของคุณสามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดที่นำไปสู่ผลกำไร ด้วยการใช้กรอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์และวิธีการของเรา นอกจากนั้นยังช่วยให้คุณสร้างยุทธศาสตร์ที่นำไปสู่ความสำเร็จ ในการเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

  icon-c04
  Integrated Marketing Communication

  Brand Design

  เราช่วยให้คุณสร้างสรรค์ไอเดียของคุณให้เป็นจริง ด้วยบริการที่หลากหลาย ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับความต้องการในการสร้างแบรนด์ของคุณได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง นอกจากนี้เรายังสามารถช่วยให้คุณรวมเอกลักษณ์ของแบรนด์ใหม่เข้ากับการสื่อสารทางการตลาดและเว็บไซต์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์

  icon5
  Integrated Marketing Communication

  Media Planning & Buying

  เราใช้เครื่องมือสำหรับการวิจัยรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุดเพื่อพิจารณาปัจจัยสำคัญต่างๆ เช่น ความสามารถในการแข่งขันของตลาด วัตถุประสงค์และตลาดของคุณ เหตุการณ์ปัจจุบัน พฤติกรรมการซื้อและการบริโภค ฯลฯ ในขณะที่เลือกช่องทางสื่อที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ ด้วยการใช้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าที่รวบรวมจากข้อมูลการวางแผนสื่อ จากนั้นเจรจาและซื้อพื้นที่โฆษณาจากหลายช่องทาง เพื่อนำเสนอแคมเปญที่ให้ผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการ

  icon3
  Integrated Marketing Communication

  Art & Studio

  เราออกแบบงานทุกชิ้นด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์และมุมมองที่แปลกใหม่ เพื่อให้ตอบโจทย์สิ่งที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อช่วยให้องค์กรธุรกิจของคุณสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  We love to see
  our clients success

  icon2
  Integrated Marketing Communication

  Digital Technology

  เพราะเรารู้ดีว่าปัจจุบันนี้การโต้ตอบกับลูกค้าส่วนใหญ่เกิดขึ้นทางออนไลน์ ดังนั้นเราจึงพัฒนากระบวนการทางเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มเป้าหมายสำหรับทุกธุรกิจจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด ซึ่งบริการของเราจะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าดิจิทัลในปัจจุบันได้อย่างคุ้มค่า และยังเป็นผู้นำในโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

  icon1
  Integrated Marketing Communication

  Content Marketing

  เราช่วยให้แบรนด์ของคุณสร้างเนื้อหาที่เป็นตัวเอกในทุกขั้นตอนของเส้นทางของผู้ซื้อ ด้วยการปรับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ อีกทั้งยังช่วยขับเคลื่อนแบรนด์ให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการรวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งในเว็บไซต์ และช่องทางโซเชียลมีเดีย

  icon-c09
  Integrated Marketing Communication

  Social Media Marketing

  เราเป็นทีมงานสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงผู้คนกับแบรนด์ของคุณ ด้วยเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการมีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณ รวมถึงสร้างความสนใจในธุรกิจของคุณ ด้วยบริการที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ ทั้งกลยุทธ์ทางสังคม การผลิตเนื้อหา การจัดการชุมชน โฆษณาโซเชียลแบบชำระเงิน การตลาดด้วยอินฟลูเอนเซอร์ และอื่นๆ

  Untitled-1-1
  Integrated Marketing Communication

  Advertorial &
  Influencer Marketing

  เราสร้างกลยุทธ์แบบกำหนดเองที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อขยายธุรกิจ การรับรู้ถึงแบรนด์ และรายได้ของคุณ รวมทั้งพัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การตลาดด้วยอินฟลูเอนเซอร์ ตามเป้าหมายที่แบรนด์ของคุณต้องการ อีกทั้งยังกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ ซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อคุณกับผู้มีอิทธิพลบนโซเชียลมีเดีย เพื่อช่วยให้ธุรกิขของคุณมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย

  ยกระดับธุรกิจของคุณ
  ด้วยบริการจาก Am2b

  icon-c11
  Integrated Marketing Communication

  Video Marketing &
  Youtube Marketing

  เราช่วยให้คุณเติบโตทางธุรกิจด้วยกลยุทธ์เนื้อหาวิดีโอที่สอดคล้องกับเป้าหมาย การจัดการเนื้อหาและการเพิ่มประสิทธิภาพ SEO เข้าถึงและเพิ่มจำนวนผู้ชมที่มีศักยภาพของคุณบนเครือข่ายวิดีโอที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก โดยมีจุดประสงค์เพื่อกำหนดเป้าหมาย และเปลี่ยนผู้มีโอกาสกลายเป็นลูกค้า

  star
  Integrated Marketing Communication

  Event Activation
  / PR

  เราให้บริการเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การพบปะและทักทายบริษัทด้วยสื่อ ไปจนถึงการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารที่ครอบคลุม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าแบรนด์ของคุณจะถูกมองในแง่บวกจากตลาดเป้าหมายของคุณ

  สร้าง Brand ของคุณให้ล้ำหน้า
  ก้าวสู่ Digital Platform อย่างมั่นใจ

  ให้ Am2b ดูแลธุรกิจของคุณ

  ค้นหาพลัง
  ที่เราสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณ

  ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

  Call us
  Let’s talk

  Follow for more


  This website stores cookies on your computer. Cookie Policy